Floor Snels over de sociale structuur en vormen

50 seconds

Floor Snels heeft een XTRA-werkperiode en werd gekoppeld aan Marijn van der Eyden. Tegelijkertijd verblijven zij bij Witte Rook, Floor mag zich huisnummer 109 toe-eigenen. In haar ogen was haar opa vroeger kunstenaar, hij tekende schilderde etste en maakte beelden. De hele dag in een atelier bezig zijn, dat is wat Floor wilde. Eenmaal op de academie verschoven haar interesses een beetje. Ze kreeg geen voldoening meer uit het maken van beeld dat voelde te passief, er waren maatschappelijke kwesties die haar aantrokken, waar ze iets mee wilde werken, maar de relatie met beeld ontbrak nog: hoe kunnen deze maatschappelijke kwesties interacteren met beeld? Sindsdien werkt Floor gesitueerd en gaat ze in haar werk het contact aan met personen die verbonden zijn met de desbetreffende locatie. Ze wil de maatschappelijke kwestie niet zozeer oplossen, maar gaat juist het gesprek aan om verschillende perspectieven te delen. Ze interesseert zich in de sociale structuren die mensen bouwen, constructies waar identiteit aan ontleend wordt.

Lees verder: https://witterook.nu/artikelen/floor-snels-over-sociale-structuur-en-de-vormen-die-daaruit-voortvloeien/